Milieu Energie Veiligheid Inspecties Advies
   
 

Kruizinga Inspecties BV

Kruizinga Inspecties BV is een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf met veel ervaring in het verrichten van veiligheidsinspecties en metingen op grote gasgestookte installaties ten behoeve van veiligheid, bedrijfszekerheid, milieu en energiegebruik.
De Nederlandse wetgeving schrijft verplichte veiligheidsinspecties EBI en PI voor en verwijst in de wet naar de SCIOS inspecteur als bevoegde instantie voor de uitvoering hiervan.   
 
Met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van veiligheidsinspecties hebben wij de deskundigheid in huis om alle denkbare gasinstallaties conform de SCIOS te inspecteren.
EBI = Eerste Bijzondere Inspectie (Direct na inbedrijfstelling noodzakelijk) 
PI = Periodieke Inspectie (interval afhankelijk van installatie)  
De scopes waar wij deskundig in zijn betreft het gehele spectrum scope 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 
Onze specialisatie is echter EBI en PI inspecties in scope 4 en 6. (Gasmotoren)
 
Met name in de veiligheidsinspecties op warmtekrachtinstallaties (scope 4) en emissiemetingen (scope 6) heeft Kruizinga Inspecties BV de laatste 14 jaar een hoofrol gespeeld.
De ontwikkelingen in de warmtekracht, met name in de tuinderswereld, zijn de laatste jaren ongekend geweest. Spraken we 10 jaar geleden bij een electrisch vermogen van 500 kWe nog over een grote gasmotor, nu zijn de vermogens vaak het 10-voudige of méér.
Niet alleen de opgewekte electriciteit en warmte wordt hierbij optimaal benut, maar met nageschakelde rookgasreinigers worden ook de rookgassen benut voor het groeiproces in de kas. De noodzakelijke regelapparatuur is hierbij ge´ntegreerd in het totale systeem en zijn zeer complex geworden.  
 
Deze energiecentrales zijn op zichzelf zeer kostbare complexe installaties geworden waarbij naast het veiligheidsaspect ook t.b.v. de exploitatie vele noodzakelijke beveiligingen aanwezig zijn. De gevolgen bij falen van een beveiliging kan namenlijk ook zeer grote financiele gevolgen hebben. Niet alléén motorschade maar ook gevolgschade aan bijvoorbeeld de gewassen in de kas.
 
Deze schaalvergroting en complexe veranderingen in de warmtekracht heeft Kruizinga Inspecties BV doen besluiten zich 14 jaar geleden al hierin te specialiseren. Het is een vak apart geworden!
Zo hebben wij vele honderden gasmotoren van alle bekende merken al meerdere malen geinspecteerd. De kennis van de motoren en regelsystemen is erg hoog en in overleg worden de inspecties vaak in opdracht van motorbedrijven en energiebedrijven geheel in eigen beheer door ons op locatie uitgevoerd.
Door onze specifieke kennis in deze branche zijn indirecte kosten die achteraf optreden als gevolg van onnodig lange assistentie op locatie door uw onderhoudsbedrijf veelal niet of slechts zeer beperkt aanwezig.  
 
Het testen van de beveiligingen kan gepaard gaan met risico's voor uw kostbare productiemiddel. 
Door het inschakelen van Kruizinga Inspecties BV bent u verzekerd van een ervaren deskundige die vanuit een brede ervaring hoofdzaken en bijzaken kan onderscheiden, vanuit een brede visie de achtergrond van regelgeving kan beoordelen en uw installatie daarop kan toetsen en naast het veiligheids en milieuaspect, ook oog heeft voor uw exploitatie.    
 
U laat tenslotte niet zomaar de eerste de beste aan uw kostbare productiemiddel sleutelen.